sábado, febrero 07, 2015

Dama en xaque. Dama en jaque


Salto dunha vida a outra,
[dama en xaque]
negras contra brancas,
neste personaxe incompleto
que me constrúe.
Todo muda
agás o vello taboleiro

no que xogamos tantas veces.

Logo,
ser peón ou raíña,
só dependerá da partida
e da sutil habilidade dos días.

***

Salto de una vida a otra
[dama en jaque]
negras contra blancas
en este personaje incompleto
que me construye.
Todo muda
excepto el viejo tablero
en el que jugamos tantas veces.

Después,
ser peón o reina,
sólo dependerá de la partida
y de la sutil habilidad de los días.(Imaxe: Chiara Fersini)

2 comentarios:

Pablo Racines dijo...


Tu poesía siempre ha sido una verdadera manzana en su punto para mi .

Un Abrazo.

Sintagma in Blue dijo...

Muchas gracias, Pablo!