sábado, febrero 14, 2015

Licor de treguaReescribiamos as regras
deste xogo improvisado
mentres nos merendabamos,
ti e eu,
de pan manteiga transparente.

Non precisabamos
negras nin brancas
envoltos nesa tea de atraparnos.
Cumprían tan só os teus brazos,
a miña boca

e licor de tregua.


***


Reescribíamos las reglas
de este juego improvisado
mientras nos merendábamos,
tú y yo,
pan y mantequilla transparente.

No precisábamos
negras ni blancas
envueltos en esa tela de atraparnos.
Necesitábamos tan sólo tus brazos,
mi boca
y licor de tregua.[Imaxe: 2046, de Kwan Pun Leung]

sábado, febrero 07, 2015

Dama en xaque. Dama en jaque


Salto dunha vida a outra,
[dama en xaque]
negras contra brancas,
neste personaxe incompleto
que me constrúe.
Todo muda
agás o vello taboleiro

no que xogamos tantas veces.

Logo,
ser peón ou raíña,
só dependerá da partida
e da sutil habilidade dos días.

***

Salto de una vida a otra
[dama en jaque]
negras contra blancas
en este personaje incompleto
que me construye.
Todo muda
excepto el viejo tablero
en el que jugamos tantas veces.

Después,
ser peón o reina,
sólo dependerá de la partida
y de la sutil habilidad de los días.(Imaxe: Chiara Fersini)