domingo, julio 20, 2014

ABRIL

Els ulls d'abril guarden els amants
lloc secret
mans secretes
secreta paraula transcendida en tacte.

No escoltem els oracles
la veu.

Refugis de roselles
modelen parèntesis
fragmenten la innocuïtat dels temes vedats.

[allà no
ara no]

Abril tanca els ulls
desatén cercles.

******

ABRIL

Los ojos de abril guardan a los amantes
lugar secreto
manos secretas
secreta palabra trascendida en tacto.

No escuchamos los oráculos
la voz.

Refugios de amapolas
modelan paréntesis
fragmentan la inocuidad de los temas vedados.

[allí no
ahora no]

Abril cierra los ojos
desatiende círculos.
[De: L'amant circumstancial / El amante circunstancial, ed. Pigmalion, 2014]

Imagen: Alexander Rodchenko (1930)