miércoles, agosto 06, 2014

USAR E GARDAR. USAR Y GUARDARUSAR E GARDAR


Sei que vivín de prestado,
sempre a traballo temporal
na túa vida,
neste limpar e gardar

usar e limpar

e gardar

e volver usar


cada un dos nosos días.


***

USAR Y GUARDAR


Sé que viví de prestado,
siempre a trabajo temporal
en tu vida,
en este limpiar y guardar

usar y limpiar

y guardar

y volver a usar


cada uno de nuestros días.


Imagen: Milton Greene